معرفی حوزه

دکتر اسداله بیات

Email: stu@iiau.ac.ir

 

 

معاونت دانشجویی عهده دار سیاستگذاری ،برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی ،معیشتی و روان شناختی و ورزشی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان است. نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی ادارات تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت، رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی های کلی درمسائل امور رفاهی، فوق برنامه، تربیت بدنی، مشاوره، صدور مدارک فارغ التحصیلی، نقل و انتقال دانشجویان و... از دیگر وظایف این حوزه می باشد.

فلسفه وجودی و مأموریت اصلی معاونت دانشجویی ایجاد بستری مطمئن برای مشارکت دانشجویان می باشد و از طریق درک انتظارات سعی می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، ورزشی، رفاهی و..... اقدام نماید.

این معاونت دارای چهار اداره، یک مرکز، سه کمیته ودو کانون می باشد. که عبارتند از: ‌ اداره دانشجویی، اداره مشمولین، اداره تربیت بدنی، اداره فارغ التحصیلان، مرکز مشاوره، کمیته دانشجویی، کمیته انضباطی، کمیته تخفیف، کانون فارغ التحصیلان و کانون هلال احمر.

در یک نگاه وظایف کلی حوزه را می توان به صورت زیر برشمرد:

۱- نشر وگسترش فرهنگ والای انسانی, اسلامی متناسب با شئون دانشجویی و دانشگاه

۲- تدوین سیاست ها و آیین ناهه های مرتبط به امور رفاهی و معیشتی دانشجویان

۳- برنامه ریزی و توسعه خدمات مشاوره ای با رویکرد افزایش راندمان تحصیلی و کاهش اضطراب و نگرانی‌های دانشجویی

۴- بررسی مسائلی که بر اساس قوانین، به کمیته های، دانشجویی، تخفیف و انضباطی دانشجویان ارجاع داده می شوند.

۵- اجرا، سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی و نهایتاً نظارت بر فعالیتهای ورزشی

۶- بررسی پرونده ها و پاسخگویی به متقاضیان صدور دانشنامه های دانش آموختگان دانشگاه

۷- پاسخگویی به استعلامات ادارات و سازمانها در خصوص مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه

۸- معرفی فارغ التحصیلان ممتاز جهت استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلی بالاتر

۹- صدور ریز نمرات جهت استفاده در داخل کشور وصدور ریز نمرات قابل ترجمه جهت متقاضیان ادامه تحصیل درس خارج از کشور

۱۰انجام امور مربوط به نقل و انتقال دانشجویان طبق آیین نامه های صادره