مدارک صدور گواهی فارغ التحصیلی

اداره دانش آموختگان

دانشجویانی که کلیه واحد های درسی رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت گذرانده باشندودرنهایت موفق به اخذ معدل کل حداقل 12 شده باشند ، دانش آموخته شناخته می شود .

نکاتی که دانشجویان در طی نیمسال آخر تحصیلی می بایست مد نظر داشته باشند :

 •  مراجعه به بایگانی آموزش درخصوص اطمینان ازموجود بودن اصل مدرک پایه و تائیدتحصیلی درپرونده .
 •  اطمینان از مطابقت داشتن مندرجات شناسنامه با مدرک پایه و لیست نمره و رتبه قبولی صادره ازمرکز آزمون.
 •  تذکر : درصورتیکه مندرجات هر یک از موارد ذکر شده دربند های بالا دارای نقص باشد ، جهت رفع آن به اداره ثبت نام پذیرش واحد مراجعه و نسبت به اصلاح آن اقدام نماید .
 •  تحویل مدارک فارغ التحصیلی مندرج در بندهای ذیل به اداره امور دانشجوئی دانشکده.

* مراحل دانش آموختگی:

-  در صورتیکه دانشجو ازکلیه دروس دوره نمره قبولی کسب نموده باشد. با مراجعه به اداره امور دانشجوئی   دانشکده و اعلام آن، پرونده نامبرده توسط کارشناسان فارغ التحصیلان دانشکده از بایگانی آموزش اخذ و بررسی و بعد از رفع نواقص احتمالی، پرونده جهت بررسی نهائی و صدور فرم تسویه حساب به اداره دانش آموختگان واحد ارسال خواهد شد .

-  پس از تحویل فرم تسویه حساب دانشجویان مشمول نظام وظیفه با مراجعه به بخش مشمولین واحد  برگه لغو معافیت خود را دریافت نموده و پس از تکمیل کلیه موارد مندرج در فرم تسویه حساب یک نسخه از برگه لغو معافیت را به همراه فرم تسویه حساب تکمیل شده به اداره دانش آموختگان واحد تحویل می نمایند .

-  در صورتیکه شخص دانش آموخته خواهر و یا برادر دارای کارت پایان خدمت یا تعهد خدمت به نهادهای دولتی باشد با هماهنگی متصدی امور دفتری در اداره دانش آموختگان در زمان مشخص جهت دریافت گواهینامه موقت خود مراجعه و در قبال تحویل فرم تسویه حساب مدرک موقت خود را دریافت خواهد کرد .

- لازم به توضیح است گواهینامه موقت از زمان صدور ( تاریخ مندرج در مدرک ) به مدت شش ماه اعتبار دارد

در این فاصله اداره دانش آموختگان واحد نسبت به صدور و ارسال دانشنامه جهت تائید به سازمان مرکزی     دانشگاه اقدامات لازم را انجام و بعداز 6 ماه دانش آموختگان با تماس تلفنی واطمینان از آماده بودن دانشنامه    با در دست داشتن گواهینامه موقت جهت دریافت دانشنامه مراجعه می نماید .

* مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی :

 1. ارائه اصل فیش بانکی  واریز مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزارتومان ) برای دوره کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و  کارشناسی ارشد ناپیوسته و 1500000 ریال ( صدو پنجاه هزارتومان ) برای دکتری حرفه ای و تخصصی به شماره حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزی دانشگاه . (در ثبت شماره حساب ذکر شده و مبالغ واریزی دقت کافی بعمل آید)
 2. ارائه یک سری تصویر خوانا از تمام صفحات شناسنامه و تصویر کارت ملی .
 3. شش قطعه عکس 4 × 3 جدید ، بامشخصات ذیل و مطابق عکس نمونه :

                                                                    

    خانمها باحجاب کامل وبدون آرایش و زیور آلات                                                    عکس آقایان بدون کلاه و عینک آفتابی و زیور الات  و حالت

بااستفاده از مقنعه ساده بطوری که گردی صورت مشخص باشد.                               متعارف مو و محاسن  ، بطوری که گوشها مشخص باشد.

   

 • عکس 3*4 تمام رخ ، یکسان وپشت نویسی شده که در سال جاری گرفته شده باشد
 • تصویر دانشجو باید شفاف و واضح از تمام صورت  ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگه وهر گونه لکه باشد.
 • حتی الامکان عکس ها سیاه وسفید و یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد
 • تصویر دانشجو نباید دارای چرخش یا زاویه باشد.
 • تصویر باید فاقد عینک آفتابی و کلاه و ... باشد.
 • لباس دانشجو که در تصویر نمایان است باید فاقد نوشته فارسی، انگلیسی وآرم باشد.
 1. ارائه اصل مدرک پایه و یک برگ کپی از آن .
 2. ارائه 2 عدد تمبر مالیاتی به مبلغ 10000 ریال .
 3. ارائه نامه از صندوق رفاه دانشجوئی جهت مشخص شدن میزان بدهی به صندوق رفاه .

* صدورگواهینامه موقت و دانشنامه :

پس از بررسی پرونده و نبود نقص ، گواهینامه موقت در کمترین زمان ممکن صادر و تحویل شخص فارغ التحصیل می گردد .

تحویل مدرک فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت و دانشنامه تنها به فرد دانش آموخته و یا کسانی که از دانش آموخته وکالت نامه رسمی دارند امکان پذیر است.

- تبصره : گواهینامه موقت و دانشنامه مشمولین نیز صادر شده و تحویل آن منوط به احراز شرایط  مندرج در بخشنامه نظام وظیفه به شرح ذیل می باشد :

 1. کارت پایان خدمت دوره ضرورت و کارت معافیت دایم .
 2. کارت معافیت موقت در مدت آعتبار آن (بدون غیبت اولیه).
 3. گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش سازمان کشتیرانی ج.ا.ا - آموزشگاه فنون هواپیمایی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمانهای مذکور( موضوع 6- 7- 8- 9 قانون وظیفه عمومی) و همچنین گواهی اشتغال به خدمت درمشاغل قضایی برای فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی موضوع ماده واحده مربوطه مصوب 9/11/73 مجلس شورای اسلامی.
 4. گواهی نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.
 5. گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی بدون قید غیبت اولیه.
 6. گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر با ذکر شماره و تاریخ معافیت تحصیلی در زمان اعتبار آن
 7. برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن.
 8. گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استانها( و وظیفه عمومی تهران بزرگ و کرج) مبنی بر اینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها ( سه برادری موارد خاص و ...) یا کارت پایان خدمت میباشد( خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده ) و کارت وی در حال صدور است.

پس از صدور گواهینامه موقت ،  صدور دانشنامه و اقدامات لازم انجام و جهت تائید به سازمان مرکزی  ارسال می گردد.( درخصوص دریافت دانشنامه الزاماً اصل گواهینامه موقت باید به اداره دانش آموختگان عودت گردد.)

نکته : با توجه به اینکه صدور گواهینامه موقت در واحد دانشگاهی صورت می پذیرد بنابراین اداره دانش آموختگان مجاز به ارائه گواهی انشایی مبنی بر فراغت نبوده و بلافاصله بعداز بررسی پرونده ودرصورت نداشتن نقص،  گواهینامه موقت صادر و پس از تسویه حساب نسبت به تحویل آن اقدامات لازم صورت می پذیرد.

لازم به توضیح است دانشجویانی که بعداز گذراندن کلیه دروس دوره موفق به اخذ معدل کل حداقل 12 نشوند مدرک فارغ التحصیلی دریافت نمی کنند وبه درخواست دانشجو و بعدازانجام مراحل تسویه حساب ،ریزنمرات دروس گذرانده شده از طرف معاونت آموزشی واحد صادر خواهدشد. دانشجویانی که دارای شرایط فوق باشند و تمایل به دریافت مدرک دارند با مراجعه به اداره آموزش دانشکده مربوطه می توانند درصورت داشتن شرایط لازم با اخذ ماده 47 (نیمسال جبرانی )ودر صورت اخذ معدل کل حداقل 12 مدرک فارغ التحصیلی دریافت نمایند.

مدارک لازم جهت دریافت ریزنمرات امورخارجه:

دانش آموختگان می توانند در صورت نیاز پس از دریافت دانشنامه نسبت به اخذ ریزنمرات امور خارجه  اقدام نمایند:

 1. یک کپی از دانشنامه.
 2. ارائه فیش بانکی( واریز مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی).

نکته :   دانش آموختگانی که ازتاریخ 1399/10/01جهت دریافت ریزنمرات امورخارجه فیش واریزی ارائه نمایند،  طبق تعرفه جدید می بایست مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزارتومان ) واریز نمایند.

* حفظ و نگهداری مدارک : دانش آموختگان می بایست در حفظ و نگهداری مدارک خود کوشا باشند ، از آنجائیکه تحویل دانشنامه  پایان تحصیلات منوط به استرداد اصل گواهینامه موقت می باشد در صورتیکه دانش آموخته گواهینامه موقت خود را مفقود نماید ، جهت دریافت دانشنامه می بایست مراحل ذیل را طی نماید :

 1. مراجعه به اداره فارغ التحصیلان واحد و تکمیل فرم اعلام مفقود شدن مدرک و درخواست دانشنامه .
 2. دریافت فرم مربوط به تهیه استشهاد محلی که حداقل به امضاء سه نفر رسیده باشد (یکی از امضاء ها در دفتر اسناد رسمی ثبت و تائید برسد ).
 3. تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی و نشر آن در یکی از جراید کثیرالانتشار در سه نوبت و هر دو هفته یکبار و تحویل دو نسخه از هر آگهی به اداره فارغ التحصیلان .
 4. تحویل کلیه مدارک مندرج در بند های بالا به اداره دانش آموختگان جهت دریافت دانشنامه .
 • در صورتیکه دانش آموخته دانشنامه خود را مفقود نماید ، ضمن انجام کلیه موارد بالا می بایست مدارک ذیل را جهت صدور دانشنامه تحویل نماید :
  1. واریز مبلغ 2000000ریال (دویست هزار تومان )جهت مفقودی بار اول و7000000 ریال ( هفتصد هزارتوامان ) جهت مفقودی بار دوم به حساب شماره 01044600446004 و ارائه اصل فیش.
  2. ارائه یک عدد تمبر مالیاتی 10000 ریالی .
  3. ارائه 2 قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده با رعایت حجاب و شئونات اسلامی .
  4. پس از تحویل مدارک ذکر شده دانشنامه صادر وجهت تائید به اداره کل امور دانش آموختگان سازمان مرکزی ارسال خواهد شد .
 • با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی (در صورت مفقود شدن، خرابی و یا غیر‌قابل استفاده شدن مدرک) مراحل قانونی طولانی و پیچیده‌ای را می بایست طی نماید، لذا از دانش آموخته محترم تقاضا می گردد پس از دریافت هرگونه مدرک تحصیلی اعم از گواهینامه موقت و دانشنامه نسبت به حفظ و نگهداری آن دقت لازم را به عمل آورند.

*درخواست صدور مدرک ناشی از تغییرات شماسنامه ای :

درصورتی که تغییرا ت شناسنامه ای بعداز صدور دانشنامه انجام شده باشد،  دانش آموخته باید مبلغ 2000000  ریال( دویست هزارتومان ) بایت صدورمدرک با مشخصات جدید شناسنامه به شماره حساب 0104660466004سازمان مرکزی دانشگاه نزد بانک ملی ایران واریزکند. و مدارک لازمه شامل دانشنامه صادر شده قبلی و تصویر برابر اصل رای دادگاه وتصویر تمامی صفحات شناسنامه را برای ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک چدیدارسال کند.

استعلام : در صورتیکه مدرک تحصیلی دانش آموختگان از سوی مراکز و ادارات دولتی و غیر دولتی استعلام     گردد. جوابیه در اسرع وقت از بانک اطلاعاتی موجود در اداره دانش آموختگان استخراج و مراتب  به آن اداره یا سازمان محترم ارسال خواهد شد .

پذیرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز درمقطع بالاتر:

 دانش آموختگان هرسال تحصیلی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون در مقطع بالاتر استفاده نمایند. افراد مذکور بلافاصله بعد از اعلام نتایج امتحانات درترم آخرتحصیل وکسب نمره قبولی درکلیه دروس ضمن مراجعه به اداره امور دانشجویی دانشکده نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود اقدام نموده تا هرچه سریعتر نسبت به ارسال پرونده به اداره دانش آموختگان وصدور گواهینامه موقت و دانشنامه ، اقدامات لازم صورت پذیرد. درصورت عدم مراجعه به موقع وعدم ارسال پرونده به اداره دانش آموختگان و انقضاء مهلت ،این اداره هیچ مسئولیتی در قبال عدم پذیرش ممتازین ندارد.

نکته : دانشجویان ممتازی که درترم آخر دروسی مانند پروژه ، کارآموزی و کارورزی و پایان نامه دارند درصورت تمایل به استفاده از سهیمه ممتازین می بایست تا پایان ترم مذکور پروژه خودرا تکمیل و نمره قبولی را اخذ نمایند.

آیین نامه پذیرش بدون آزمون مقطع کاردانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته::

ماده 1: معدل کل حداقل 18 داشته باشند.

1 1 دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند اگرچه دارای معدل بالای 18 باشند ،مشمول این آیین نامه نمی شوند.

2 1 دانشجویانی که از ماده 47 آیین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی)استفاده کرده باشند، مشمول این آیین نامه نمی شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد دانش آموختگان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحددانشگاهی و یا مراکز آموزشی دررشته ذیربط ودر سال ورود باشند.

2 1 تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود.

2 2 رتبه اکتسابی داوطلب در مقطع کاردانی ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده 3 حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

3 1 دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند درصورتی مشمول آیین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از چهار نیمسال تجاوز نکرده باشد.

3 2 درصورتیکه دانشجو پس از چهار نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخد درس معرفی به استاد درترم تابستان فارغ التحصیل شود، مشمول این آیین نامه می گردد. ترم تابستان جزو نیمسالهای تحصیلی محاسبه نمی گردد.

3 3 دانش آموختگان رشته هایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل پنج نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شود.(این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود.)

ماده 4 : دانش آموختگان واجد شرایط هر سال تحصیلی  تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از آیین نامه را خواهندداشت.

ماده 5 : پذیرش دانشجو فقط دررشته همنام امکان پذیر است.

5 1 درصورتیکه گرایش دانش آموخته درمقطع کارشناسی ناپیوسته وجود نداشته باشد یکی از گرایشهای رشته مورد نظر دانش آموخته انتخاب شده درج می گردد.

5-2- پذیرش دررشته هایی که فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ناپیوسته باشند با تشخیص مرکز آزمون صورت می پذیرد.

آیین نامه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ماده 1: معدل کل حداقل 17 داشته باشند.

1 1 دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند اگرچه دارای معدل بالای 17 باشند مشمول این آیین نامه نمی شوند.

2 1 دانشجویانی که از ماده 47 آیین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی)استفاده کرده باشند مشمول این آیین نامه نمی شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد دانش آموختگان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مراکز آموزشی در رشته ذیربط و در سال ورود باشند.

2 1 تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود.

2 2 رتبه اکتسابی داوطلب در مقطع کارشناسی ناپیوسته یا کارشناسی پیوسته ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده 3 حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال درمقطع کارشناسی ناپیوسته و هشت نیمسال درمقطع کارشناسی پیوسته فارغ التحصیل شده باشند.

3 1 دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند درصورتی مشمول آیین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها ازچهارنیمسال درمقطع کارشناسی ناپیوسته و هشت نیمسال درمقطع کارشناسی پیوسته تجاوز نکرده باشد.

3 2 درصورتیکه دانشجو پس ازچهار نیمسال درمقطع کارشناسی ناپیوسته و هشت نیمسال درمقطع کارشناسی پیوسته بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخد درس معرفی به استاد درترم تابستان فارغ التحصیل شود مشمول این آیین نامه می گردد.ترم تابستان جزو نیمسالهای تحصیلی محاسبه نمی گردد.

3 3 دانش آموختگان رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل پنج نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شود.(این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود.)

ماده 4 : دانش آموختگان واجد شرایط هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از آیین نامه را خواهند داشت.

ماده 5 : پذیرش دانشجو فقط دررشته همنام امکان پذیر است.

5 1 درصورتیکه گرایش دانش آموخته درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته وجود نداشته باشد یکی از گرایشهای رشته مورد نظر دانش آموخته انتخاب شده درج می گردد.

5-2- پذیرش دررشته هایی که فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته باشند با تشخیص مرکز آزمون صورت می پذیرد.

نحوه معرفی دانش آموختگان ممتاز:

اداره آموزش دانشکده ها موظف هستند تا درپایان هرسال تحصیلی (پایان شهریور) نبست به استخراج اسامی دانش آموختگان دارای شرایط فوق اقدام وضمن ارسال لیست اسامی فوق به دانش آموختگان واحد، یک نسخه از لیست اسامی را به اداره امور دانشجویی دانشکده تحویل دهند تا این اداره نسبت به بررسی و تکمیل پرونده آموزشی آنها اقدام وحداکثر تا 15 مهرهرسال، پرونده افراد فوق را به اداره دانش آموختگان تحویل دهد .اداره فارغ التحصیلان واحد می بایست اقدامات لازم رادرخصوص بررسی پر دانش آموختگان پرونده و صدورگواهینامه موقت و دانشنامه پایان تحصیلات انجام دهد و دانشنامه دانش آموخته ممتاز را تا 15 آبان هرسال، به اداره کل دانش آموختگان سازمان مرکزی ارسال نماید .

دانشجویان واجد شرایط می بایست بعد از اطمینان از تکمیل شدن پرونده دراداره دانش آموختگان ،نسبت به درج درخواست خود درزمان شروع ثبت نام شرکت در آزمون مقطع کارشناسی درسایت مرکز آزمون اقدام نمایند. و قسمت شرکت در سهمیه بدون آزمون راتکمیل نمایند.

تبصره 1 : پذیرفته شدگان تنها مجاز به تحصیل درواحد دانشگاهی تعیین شده توسط مرکز آزمون خواهند بود ودرصورت عدم ثبت نام پذیرش آنها کان لم یکن تلقی خواهدشد.

تبصره 2 : دانشجویانی که از طریق این آیین نامه در واحدهای دانشگاهی ثبت نام می کنند حق درخواست انتقال به سایر واحدهای دانشگاهی را نخواهند داشت.

تبصره 3 مرکزآزمون دانشگاه بعد از انقضاء مهلت مقرر، واجدین شرایط پذیرش را براساس معدل رتبه بندی نموده و باتوجه به ظرفیت مربوطه جهت این افراد پذیرش آنهارا با اولویت واحد تحصیلی ،استان محل سکونت ، منطقه دانشگاهی محل سکونت و نهایتا به صورت کشوری انجام خواهد داد و ارسال پرونده فارغ التحصیلی به منزله قبولی تلقی نمی گردد.

نکته : باتوجه به تجربه سنوات گذشته به دانشجویان محترم توصیه می گردد علاوه بر استفاده از سهمیه بدون آزمون حتما در آزمون مربوطه نیز شرکت کنند تا درصورت عدم قبولی از طریق سهمیه بدون آزمون خود را از شانس قبولی از طریق شرکت درآزمون محروم نکنند.

*نحوه تحویل مدارک فارغ التحصیلان اتباع خارجی

باتوجه به بخشنامه های مربوطه وبراساس مقررات مربوط به اتباع خارجی ، تحویل مدارک دانش آموختگان و ریزنمرات دانش آموختگان غیرایرانی موکول به داشتن گذرنامه (خارجی) وروادید خروج قطعی آنان از کشور می باشد. بمنظور تائید وضعیت این قبیل افراد ومحرز شدن شرایط آنان برای دریافت مدرک فراغت از تحصیل ،لازم است مراتب فراغت از تحصیل ایشان با ارسال نامه ای به معاونت محترم اموربین الملل دانشگاه منعکس گردد تا مجوز تحویل مدارک آنان ازسوی اداره دانشجویان غیرایرانی صادر گردد.

درصورتیکه دانش آموخته غیرایرانی بلافاصله درمقطع بالاتر دردانشگاهی (اعم از دانشگاه آزاد و دولتی) پذیرفته شوند ، درصورت درخواست دانشگاه محل تحصیل مقطع بالاتر ، واحدهای دانشگاهی ضمن بررسی ، مجاز می باشند بامجوز اداره کل امور بین الملل سازمان مرکزی و رعایت سایر مقررات ، اصل دانشنامه و ریز نمرات را بدون آنکه به دانشجو تحویل نمایند به دانشگاه درخواست کننده ارسال نمایند.

شماره تماس مستقیم اداره دانش آموختگان واحد  02156358644

ساعت  پاسخگویی از شنبه  تا چهارشنبه           8   تا  10  صبح