اداره امور دانشجویی

اداره امور دانشجویی از اسفند ماه سال 1381 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. این اداره در زمینه وام های مختلف از قبیل مسکن، ازدواج، ضروری ، شهریه و فراغت از تحصیل، تقسیط شهریه،‌ارائه تخفیف شهریه به دانشجویان شاهد ، دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم ، دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، دانشجویان ممتاز ، دانشجویان بی بضاعت  که از سوی ارگانهای دیگر معرفی شده باشد وخانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند ، بیمه حوادث دانشجویی،  اتوماسیون تغذیه (صدور و شارژ کارت غذا) و بهداشت ، کانون هلال احمر و سرویس ایاب و ذهاب ، خدمات خوابگاه و ارائه خدمات پزشکی به دانشجویان ، کارکنان و اساتید ،ایجاد شغل برای دانشجویان بی بضاعت ، صدور گواهی اشتغال به تحصیل و امور مربوط به نقل و انتقالات دانشجو فعالیت می نماید.

 

 

 

1- وام ازدواج:در جهت تشویق دانشجویان به امر مقدس ازدواج در حین تحصیل،‌بعنوان تامین بخشی از هزینه، چنانچه از تاریخ عقد دانشجو بیش از شش ماه سپری نشده می تواند با ارائه مدارک و تکمیل فرم از مزایای وام ازدواج استفاده نماید.

2- وام مسکن:به منظور تامین بخشی از هزینه مسکن دانشجویان غیر بومی در صورت ارائه اجاره نامه مورد قبول است.

3- وام شهریه:دانشجو با ارائه مدارکی ، دال بر عدم مشروط و نیز با تکمیل فرم مربوطه، می تواند از این وام

بهره مند شود.

4- وام ضروری:برای موارد استثنایی، انجام امور اضطراری از قبیل درمانی،‌بستری شدن در بیمارستان و حوادث غیر مترقبه، در صورت ارائه مدارک قابل پرداخت است.

5- وام کمک هزینه تحصیلی: جهت خرید کتاب ولوازم تحریر پرداخت می گردد

شرایط استفاه از تخفیف:

تعاریف :

دانشجوی شاغل به تحصیل : به دانشجویی گفته می شود که در هر نیمسال تحصیلی طبق مقرارت آموزشی در یکی از واحدهای دانشگاهی یا مراکز آموزشی ثبت نام و انتخاب واحد کرده باشد .

تخفیف : عبارت است از درصدی از شهریه که نسبت به کل شهریه اعم از ثابت و متغیر باید محاسبه شود .

تخفیف شامل دانشجویانی که کل شهریه آنها توسط نهادها ،ارگان ها ، افراد و .... پرداخت می شود        نمی گردد .

ترم تابستانی آموزش معلمان مطابق مقررات آموزشی یک نیمسال تحصیل محسوب شده و شامل تخفیف می باشد .

تخفیف شهریه کارکنان :

کلیه کارکنان تمام وقت و بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدارس آزاد اسلامی ، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان که در یکی از واحد ها یا مراکز آموزشی دانشگاه به تحصیل اشتغال دارند مشمول تخفیفی برای کارکنان غیر عضو هیات علمی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای معادل 10% (ده درصد ) و اعضای هیات علمی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای 5% (پنج درصد ) در هر نیمسال می شوند .

1-اعطای تخفیف مذکور منوط به رعایت حداقل واحد اخذ شده در نیمسال مربوط بر اساس آیین نامه آموزشی می باشد و در مواردی که دانشجو خارج از اراده خود نتواند تا سقف مجاز از دروس ارائه شده انتخاب کند مشمول تخفیف می شود .

2- اعطای تخفیف در هر نیمسال با ارائه گواهی اشتغال به کار توسط اداره کل کارکنان سازمان مرکزی و یا با امضای بالاترین مقام مسئول واحد دانشگاهی تخفیف اعمال می گردد . در صورت ارائه معرفی نامه   مذکور ، تخفیف توسط واحدی که دانشجو در آن مشغول به تحصیل بوده صادر و معادل تخفیف اعطایی ، در حساب فی مابین واحد صادر کننده معرفی نامه را بدهکار نموده و یک نسخه از رونوشت سند را طی نامه رسمی به واحد ذیربط ارسال نمایند .

3- حداکثر میزان اعطای تخفیف در طول تحصیل برای دوره های کاردانی (پیوسته و ناپیوسته ) ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 نیمسال و کارشناسی 4 نیمسال ، کارشناسی ارشد پیوسته 5 نیمسال و دکتری حرفه ای نیز 5 نیمسال تحصیلی می باشد .

4- تخفیف با ارائه صورت حساب شهریه پرداختی ، باید توسط واحد صادر کننده معرفی نامه اشتغال ، به متقاضی پرداخت شود .

5- چنانچه دانشجو مشروط شود در نیمسال بعد مشمول تخفیف نمی شود .

تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز علمی :

به منظور تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر در دانشجویان ، و پیشرفت در امور تحصیلی دانشجویان ممتاز ورودی هر رشته و در هر سال تحصیلی که از نظر اخلاق ، رفتار و رعایت شئون دانشجویی طبق نظر ریاست واحد مربوط از آنان رضایت کامل حاصل باشد تخفیف هایی به شرح جدول زیر تخصیص می یابد .

-به دانشجویان رتبه اول هر رشته ورودی هر سال و در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته تخفیفی معادل ده درصد (10%) و برای دانشجویان رتبه دوم و سوم پنج درصد(5%) در نیمسال بعد تعلق می گیرد .

-به دانشجویان رتبه اول هر رشته ورودی هر سال در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته و دکتری حرفه ای ده درصد (10%) تخفیف و برای رتبه دوم و سوم پنج درصد (5%) در نیمسال بعد تعلق می گیرد .

-درمواردی که به دلیل تاخیر در اعلام نمرات امتحانی برخی از دروس ، گزینش دانشجوی ممتاز هر رشته و مقطع در هر سال تا قبل از ثبت نام نیم سال بعد میسر نشود و اعلام اسامی دانشجویان ممتاز آن رشته و مقطع در سال مذکور منوط به قطعی شدن تمام نمرات باشد ، در این صورت تخفیف شهریه دانشجویان ذینفع به حساب طلب وی منظور خواهد شد .

 

تخفیف شهریه نفرات برتر آزمون سراسری :

به منظور جذب نخبگان علمی و تشویق پذیرفته شدگان ممتاز آزمون سراسری برای ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامی تخفیف هایی در نظر گرفته شده است . واجدین شرایط توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به واحدهای دانشگاهی معرفی می شوند .

تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز ورزشی :

جهت تشویق دانشجویانی که طول مدت تحصیل در مسابقات ورزشی منطقه ای و سراسری دانشگاه آزاد اسلامی ، مسابقات کشوری ، تورنمنت های بین الملی ( اعم از مسابقات آسیایی ، جهانی و چند کشور ) به مدال دست می یابند به تناسب عناوین قهرمانی ، تخفیف شهریه به شرح زیر تعلق می گیرد :

 

 

 

ردیف

 

سطح قهرمانی

 

مرتبه قهرمانی

اول

دوم

سوم

1

قهرمانی مناطق

15%

10%

5%

2

قهرمانی کشور

25%

20%

15%

3

المپیاد دانشجویی و قهرمانی کشور

20%

15%

10%

4

غرب آسیا کشورهای اسلامی- بازی های داخل سالن و ساحلی آسیا و پیشکسوتان

35%

30%

25%

5

آسیایی و جهانی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان

30%

25%

20%

6

ارتش های جهان و باشگاه های آسیایی

35%

30%

25%

7

دانشجویان جهان و بازی های آسیایی

40%

 

35%

30%

8

 

المپیک و پاراالمپیک

 

50%

40%

35%

 

 

1-رشته های ورزشی مشمول تخفیف باید هرسال تحصیلی به تایید ریاست دانشگاه برسد .

2-اعطای تخفیف شهریه ، مشروط به اخذ تعهد کتبی مبنی بر همکاری مستمر ورزشکار قهرمان با واحد دانشگاهی و سازمان مرکزی هنگام برگزاری مسابقات داخلی یا برون مرزی در مدت باقی مانده از طول دوره تحصیل خواهد بود .

3-تخفیف های فوق اذکر در رشته های تیمی به همه دانشجویان قهرمان (تیم های اول – دوم و سوم ) و مربیان اعزامی که در دانشگاه آزاد اسلامی به تحصیل اشتغال داشته باشند ، تعلق می گیرد .

4-واحدهای دانشگاهی با توجه به تایید سازمان مرکزی باید تخفیف های اعلام شده را به دانشجویان قهرمان اعطاء کرده و سپس جهت دریافت سهم خود از سازمان مرکزی اقدام کنند .

5-اعمال تخفیف های مورد نظر برای یک بار و در نیم سال تحیلی بعد از کسب حکم قهرمانی انجام        می شود و چنانچه دانشجویی در طول دوره تحصیلی خود به دفعات موفق به کسب عناوین قهرمانی شود ، برای هر بار موفقیت از تخفیف مورد نظر بهره مند خواهد شد و در هر صورت در یک نیم سال بیش از یک بار مشمول تخفیف نمی شود .

6-در مواردی که حکم قهرمانی با تاخیر صادر شود ، واحد با تایید سازمان مرکزی و با اخذ تعهد از دانشجو برای ارائه حکم قهرمانی ، مکلف به اعطای تخفیف می باشد .

7-کلیه قهرمانان کشوری در بدو ورود به دانشگاه ، مشروط بر آن که از تاریخ صدور حکم قهرمانی آنان بیش از 3 سال سپری نشده باشد ، مشمول تخفیف می شوند .

8-اعطای تخفیف شهریه به دانشجویان قهرمان در سطوح قهرمانی آسیا (نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان ) قهرمانی ارتش های جهان و تورنمنت های بین المللی که به تایید فدراسیون جهانی مربوط رسیده باشد ، موکول به تایید سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و ارائه حکم قهرمانی و پس از بررسی و تایید سازمان مرکزی بوده و از بدو ورود به دانشگاه حسب مورد با اخذ تعهد کتبی مبنی بر همکاری مستمر ورزشکار قهرمان با واحد دانشگاهی و سازمان کمرکزی هنگام برگزاری مسابقات داخلی یا برون مرزی به ترتیب زیر قابل اجرا می باشد .

-دانشجویانی که مقام های اول ، دوم و سوم را کسب نموده اند در مقاطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته ، 2 نیمسال ، کارشناسی 4 نیمسال ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 4 نیمسال و دکترای حرفه ای 5 نیمسال ، از پرداخت شهریه در طول دوره تحصیلی معاف خواهند بود .

9-دانشجویانی که در مسابقات کشوری و مسابقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی موفق به رکود شکنی کردند به عنوان پاداش برای هر بار رکود شکنی یک سکه بهار آزادی و دانشجویانی که در سطح آسیایی موفق به رکورد شکنی شوند دو سکه و در سطح جهانی و المپیک سه سکه بهار آزادی و دانشجویانی که در دوران دانشجویی موفق به کسب مدال در مسابقات آسیایی ، جهانی و المپیک می گردند به عنوان پاداش به ترتیب دو ، سه و چهار سکه بهار آزادی اهدا می گردد .

10-دانشجویانی که در هر نیم سال تحصیلی موفق به کسب عناوین قهرمانی شوند می توانند از بالاترین تخفیف شهریه استفاده کنند .

تخفیف شهریه دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم :

جهت ترغیب دانشجویان به حفظ و درک مفاهیم قرآن کریم و تشویق دانشجویانی که در رشته های حفظ و ترجمه فارسی قرآن کریم و قرائت در مسابقات یا جشنواره های قرآن و عترت داخلی یا خارجی حایز رتبه می شوند ، تخفیف شهریه بر اساس جدول و با رعایت نکات زیر تعلق می گیرد :

1-زمان اعطای تخفیف شهریه ، اولین نیم سال تحصیلی پس از احراز رتبه و دریافت گواهی و تاییدیه مربوطه می باشد . 

2-دانشجویان حافظ قرآن کریم در بدو ورود به دانشگاه جهت برخورداری از امتیازهای اعطایی این       آیین نامه، درخواست خود را به کانون قرآن و عترت واحد ارائه می دهند . کانون قرآن و عترت نسبت به برگزاری آزمون حفظ و ترجمه ی فارسی قرآن کریم اقدام نموده و در صورت کسب حداقل 80 امتیاز از 100 امتیاز ، درخواست دانشجو را جهت برگزاری آزمون ، تعیین رتبه و صدور گواهی به مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت ارسال می کند .

3-اعطای تخفیف های مورد نظر برای یک بار و با کسب رتبه در مقطع و رشته ی مورد نظر است و اعطای تخفیف بیش از یک بار به یک دانشجو منوط به موقیعت در آزمون مقطع بالاتر و یا ارتقای رتبه در یک سطح از مسابقات یا ارتقای سطح مسابقات می باشد . به استثنای حفظ کل که در صورت تداوم حفظ و گواهی مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت می تواند در هر نیم سال از این امتیاز استفاده کند .

4-اعطای مجدد تخفیف های مورد نظر به قاریان ممتاز کشوری فقط در صورت کسب رتبه بالاتر امکان پذیر است .

5-اعطای تخفیف شهریه مجدد مشروط به مشارکت مستمر دانشجوی قاری یا حافظ در برنامه های قرآن دانشگاه آزاد اسلامی در مدت باقی مانده تحصیل با تایید کانون قرآن و عترت واحد و مرکز فعالیت های و پژوهش های قرآن و عترت خواهد بود .

توضیح : نمونه برگ های لازم و روال اجرایی توسط مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت واحدها ارسال خواهد شد . 

سطح مسابقات یا جشنواره

مقطع حفظ و ترجمه ی فارسی

تخفیف های اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

تامین کننده تخفیف شهریه

اول

دوم

سوم

مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی سطح منطقه

10  جزء

15  جزء

20  جزء

 25  جزء

30  جزء

10

10

15

15

15

-

-

10

10

10

-

-

5

5

5

100درصدتوسط واحد دانشگاهی با ارائه گواهی از مرکز   فعالیت ها و      پژوهش های قرآن و عترت

مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه های دولتی ، مسابقات کشوری ، سازمان اوقاف و امور خیریه

10جزء

15 جزء

20 جزء

25 جزء

30 جزء

10

10

15

20

25

-

-

10

15

20

 

-

-

5

10

15

 

50 درصد توسط واحد دانشگاهی مربوط و 50 درصد توسط سازمان مرکزی ارائه گواهی از دبیرخانه با سازمان برگزار کننده و تایید مرکز فعالیت ها    پژوهش های قرآن و عترت

مسابقات بین المللی

15 جزء

20 جزء

25 جزء

30 جزء

20

20

25

30

15

15

20

25

10

10

15

20

 

 

1-دانشجویانی که با اخذ حداقل 80 امتیاز در آزمون تسلط بر حفظ قرآن کریم مشمول تخفیف می شوند معادل 80% رتبه اول سطح منطقه از تخفیف برخوردارمی گردند .

2-دانشجویانی که موفق به کسب رتبه اول تا سوم در مسابقات بین اللملی قرائت یا حفظ قرآن کریم       می شوند از تخفیف مقرر در جدول فوق در مدت باقیمانده از تحصیل استفاده می کنند .

 

سطح مسابقات یا جشنواره ها

تخفیف های اعطایی به ترتیب رتبه و درصد

تامین کننده ی تخفیف شهریه

اول

دوم

سوم

 مسابقات سراسری آموزشی قرآن و عترت سطح منطقه

15

10

5

100درصد توسط واحد دانشگاهی با ارائه گواهی از مرکز فعالیتها و پژوهشهای قرآن و عترت

 مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه های دولتی ، مسابقات کشوری ، سازمان اوقاف و امور خیریه

20

15

10

50درصد توسط واحد دانشگاهی و 50 درصد توسط سازمان مرکزی ارایه گواهی از دبیرخانه یا سازمان برگزار کننده و تایید مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت

مسابقات بین المللی

30

25

20

 

 

تخفیف شهریه نفرات برتر مسابقات فرهنگی ، هنری :

دانشجویانی که در مسابقات فرهنگی ، هنری دانشگاه شرکت کرده و مقام کسب نمایند بر حسب جدول زیر برای یک نیم سال از تخفیف شهریه برخوردار می شوند .

 

 

 

ردیف

سطوح مسابقات

امتیاز اعطایی به ترتیب رشته برای یک ترم تحصیلی

تاییدکننده امتیازات

تامین کننده تخفیفات

اول

دوم

سوم

1

منطقه

15

10

5

دبیرخانه منطقه

واحد دانشگاهی

2

کشوری

20

15

10

معاونت فرهنگی  سازمان مرکزی

50% واحد دانشگاهی

50% سازمان مرکزی

               
 

 

رشته ها و حداقل امتیاز برای احراز رتبه های اول تا سوم در هر دوره به پیشنهاد معاون فرهنگی دانشگاه و تایید رئیس دانشگاه تعیین و به واحد های دانشگاهی ابلاغ می شود .

 

نحوه تشویق دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان :

 

نظر به این که ارتقای سطح فعالیت های پژوهشی و جذب نخبگان از محورهای اساسی و حیاتی دانشگاه  می باشد ، از این رو دانشجویان عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان با توجه به عضویت دائم و مستمر در باشگاه و میزان فعالیت در هر سال تحصیلی یک بار بنا بر پیشنهاد شورای باشگاه و تایید رییس باشگاه طبق جدول زیر تخفیف اعمال خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

نوع فعالیت

نوع تشویق

قرائت مقاله در همایش ها

لوح تقدیر

چاپ مقاله در همایش ها و مجلات معتبر

لوح تقدیر

ارائه طرح های تحقیقاتی مفید

لوح تقدیر پنج درصد(5%) تخفیف شهریه

ترجمه ، تالیف و گردآوری کتاب

لوح تقدیر و ده درصد (10%) تخفیف شهریه

رتبه اول مسابقات علمی و جشنواره های رسمی کشوری (اعم از عضو باشگاه یا غیر عضو)

لوح تقدیر و پانزده درصد (15%) تخفیف شهریه

 

 

چنانچه دانشجویی در بیش از یک مورد حائز شرایط شود در اولین نیمسال بعد ار احراز شرایط مجموع تخفیف بیش از بیست و پنج (25%) شهریه نبوده و در اولین نیمسال بعد از احراز شرایط اعمال خوهد شد .

تخفیف شهریه دانشجویان دارای عناوین علمی :

به منظور حمایت از نخبگان علمی که در مسابقات آسیایی و جهانی رتبه های اول تا سوم را با تایید معاونت پژوهشی دانشگاه کسب کنند ، تخفیف هایی به شرح زیر در مدت زمان تحصیل اعطاء می شود :

عنوان

اول

دوم

سوم

آسیایی

25%

20%

15%

جهانی

30%

25%

20%

 

 

تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند :

جهت کمک و رفاه حال خانواده هایی که هم زمان بیش از یک دانشجو شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی دارند و توان پرداخت شهریه را به صورت کامل ندارند ، علاوه بر حق استفاده از مزایای صندوق رفاه دانشجویان ، پس از تایید کمیته تخفیف در صورتی که در آن نیمسال مشروط نباشند به هر یک از دانشجویان معادل ده درصد (10%) کل شهریه ثابت و متغیر تخفیف داده می شود .

- در نیمسال اول تحصیلی شرط معدل منظور نمی شود .

- منظور از دانشجوی شاغل به تحصیل همسر دانشجو ، پدر ، مادر و فرزندان تحت تکفل است که در صورت تداوم با رعایت سایر ضوابط برای کلیه ترم های تحصیلی قابل اعمال است .

توضیحات:

1-دانشجویانی که در نیمسال آخر تحصیلی مشمول دریافت تخفیف می شوند ، تخفیف مقرر بر اساس شهریه همان نیمسال در هنگام تسویه حساب به بستانکاری دانشجو منظور و در صورت طلب کار شدن به صورت نقدی پرداخت می شود .

2-در صورتی که دانشجویی در یک نیمسال شرایط برخورداری از چند تخفیف داشته باشد بالاترین میزان تخفیف ملاک پرداخت است .

3-به دانشجوی میهمان هیچ گونه تخفیف تعلق نمی گیرد .

 

همکار دانشجو:

دانشجو طی ارائه درخواست به معاونت دانشجویی تمایل خود را برای همکاری با دانشگاه اعلام می نماید. این دانشجویان در صورت صلاحدید مسئولین و وجود ظرفیت، جذب حوزه ها یا دانشکده های مختلف دانشگاه می شوند.

شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی

الف) داشتن صلاحیتهای عمومی،‌حسن سلوک و اخلاق حسنه

ب) نداشتن سابقه در کمیته انضباطی دانشجویی واحد

ج) نداشتن درآمد کافی برای تامین هزینه های تحصیلی به تشخیص مسئولین واحد

د) داشتن وضعیت تحصیلی مطابق بخشنامه

ه) داشتن اعلام نیاز از معاونت های ذیربط برای انجام کار دانشجویی

و) داشتن کارایی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون ذیربط

 

آیین نامه انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

 

تعاریف

واحد مبدأ: واحدی که دانشجو در آن پذیرفته شده است.

واحد مقصد: واحدی که دانشجو جهت ادامه تحصیل آن را انتخاب می نماید.

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از مبدأ به واحد مقصد به طور دائم.

میهمانی: تحصیل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت.

جدول همطرازی: جدولی که واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی را به ده گروه طبقه بندی نموده است .

زمان ارئه درخواست :

زمان ارائه درخواست دانشجویان جهت جهت نیمسال اول از 15 آذر تا 15 بهمن ماه و  نیمسال دوم  از 15 خرداد تا 15 شهریور می باشد.

ضوابط انتقال و میهمانی:

ماده 1- جدول همطرازی:

1-1)انتقال و میهمانی به گروه 1 جدول همطرازی به طور مطلق ممنوع می باشد (به استثنای موارد خاص آیین نامه).

2-1) انتقال دانشجویان در داخل هر یک از گروههای جدول همطرازی (به استثنای گروههای 1 و 2) و به گروههای پایین تر جدول همطرازی با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد امکان پذیر است.

3-1) انتقال یا میهمانی در داخل گروه 2 جدول همطرازی با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد و تایید معاونت دانشجویی دانشگاه امکان پذیر است.

4-1) انتقال از گروههای جدول همطرازی تا یک گروه بالاتر و میهمانی تا 2 گروه بالاتر (به استثنای گروه 1 و 2) با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد امکان پذیر است.

5-1) انتقال از گروه 3 به گروه 2 جدول همطرازی تا سقف ده درصد ظرفیت با موافقت واحدهای مبدا و مقصد و تایید معاونت دانشجویی دانشگاه مجاز است.

تبصره: انتقال دانشجویان با مقطع کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی از طریق ماده یک (جدول همطرازی) میسر نمی باشد.

ماده 2- ازدواج - فوت:

ازدواج:

1-2)انتقال آن دسته از دانشجویان دختر که پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند؛ به محل زندگی همسر یا واحدی که رشته در آن دایر است بدون هیچ محدودیتی انجام می شود و چنانچه قبل از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند نیز به هر یک از گروههای جدول همطرازی بلامانع است به استثنای گروه 1 که در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرین فرد قبولی در واحد مقصد به گروه 1 نیز امکان پذیر است.

2-2) انتقال دانشجویان مرد متاهل پس از بررسی تعداد متقاضیان و در صورت موافقت واحد مبدا به استثنای گروههای 1 و 2 و مراکز استانها انجام می شود.

تبصره1 : انتقال (دائم یا موقت )دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای که پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند ، به هر یک ازواحد های گروه یک جدول همطرازی به شرط احراز حداقل نمره آزمون واحد مقصد امکان پذیر می باشد.

تبصره 2 : انتقال( دائم یا موقت ) دانشجویان متاهل (زن یا مرد) در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای که پیش از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج نموده اند ،ممنوع می باشد.

 فوت:

3-2) انتقال آن دسته از دانشجویان مجرد که پدر و مادر (هر دو) خود را بعد از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه از دست داده اند، بدون هیچ محدودیتی انجام پذیر است.

4-2) در صورت فوت پدر و مادر دانشجوی مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودی دانشگاه،‌دو ترم میهمانی به محل زندگی والدین امکان پذیر است.

5-2) انتقال دانشجوی متاهل (زن) که در حین تحصیل متارکه،‌یا همسرش فوت نموده باشد و همچنین دانشجوی مجردی که به هر دلیلی، حکم سرپرستی، قیم نامه یا کفالت نامه از مراجع ذیصلاح (مجتمع قضایی و دادگستری) ارائه نماید، امکان پذیر است.

ماده 3- چند دانشجویی،‌کارکنان دولت:

چند دانشجویی:

1-3) در صورتی که در یک خانواده سه دانشجوی مجرد یا بیشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول تحصیل باشند، انتقال دو نفر یا بیشتر از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایر عضو خانواده (به استثنای گروههای 1 و 2) که رشته در آن دایر باشد امکان پذیر است.

2-3) در صورتی که دو دانشجوی مجرد از یک خانواده همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول تحصیل باشند انتقال یکی از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایر عضو خانواده در صورتی که نمره آزمون وی از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در واحد مقصد بیشتر باشد به هر یک از گروههای جدول همترازی (به استثنای گروههای (1 و 2) که رشته در آن دایر باشد امکان پذیر است.

تبصره: چنانچه شهر محل تحصیل سایر اعضای خانواده فاقد رشته تحصیلی دانشجوی متقاضی انتقال باشد، دانشجو به یکی از شهرهای همجوار منتقل می گردد.

کارکنان دولت:

3-3) چنانچه کارمند دولت یا نیروهای مسلح در حین خدمت در شهری در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی آن شهر شرکت نموده و پذیرفته شود، در صورتی که محل خدمت وی پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه به شهر دیگری منتقل شود با ارائه حکم انتقال از بالاترین مقام سازمان ذیربط، می تواند به دانشگاه شهر محل خدمت جدید خود منتقل شود.

تبصره: انتقال دانشجویان دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی از طریق ماده 3 میسر نمی باشد.

ماده 4- شاهد و ایثارگر،‌هیات علمی، دانش آموزان سماء، بیماران خاص و معلولین:

دانشجویان شاهد و ایثارگر:

1-4) انتقال همسر و فرزندان شهید و مفقودالاثر به کلیه واحدهای دانشگاهی پس از تایید کمیسیون ایثاررگران سازمان مرکزی بلامانع است.

هیات علمی:

2-4) انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی رسمی و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به هر یک از گروههای جدول همترازی امکان پذیر است.

3-4) انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که در دانشگاههای دولتی پذیرفته شده اند در صورت برقراری تفاهم نامه و براساس بخشنامه مورد توافق امکان پذیر است.

4-4) انتقال فرزندان اعضای هیات علمی رسمی تمام وقت دانشگاههای دولتی که در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند؛ در صورت برقراری تفاهم نامه و براساس بخشنامه مورد توافق به هر یک از گروههای جدول همطرازی امکان پذیر است.

دانش آموزان ممتاز سماء:

5-4) انتقال فارغ التحصیلان ممتاز سماء پس از قبولی در آزمون دانشگاه و با تایید مکتوب سازمان سماء مبنی بر داشتن شرایط زیر به هر یک از گروههای جدول همطرازی امکان پذیر است.

- نفر اول همکلاسیهای خود در سال آخر دبیرستان باشد.

- در تمام مدت تحصیل در دبیرستان مردود نشده و درس یا دروس تجدیدی نداشته باشد.

- در سال آخر دبیرستان در هیچ درسی نمره کمتر از 14 نداشته و میانگین نمرات سال آخر تحصیل وی کمتر از 16 نباشد.

- اعطای امتیاز فوق با معرفی فارغ التحصیلان ممتاز از طرف واحد دانشگاهی و تایید مراتب توسط ریاست سماء بایستی توسط معاونت دانشجویی دانشگاه انجام گیرد.

تبصره: رشته های دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی از این امر مستثنا می باشند.

بیماران خاص و معلولین:

6-4) انتقال آن دسته از دانشجویانی که دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته، معلولیت جسمی و یا بیماری روحی و ... می باشند و امکان ارائه خدمات درمانی مورد نیاز در شهر محل تحصیل فراهم نباشد پس از بررسی و تایید پزشک معتمد واحد مبدأ و تکمیل فرم شماره 3 پیوست و با موافقت کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه به هر یک از گروههای جدول همطرازی امکان پذیر است.

ب) نحوه بررسی درخواست و اسناد و مدارک مثبته دانشجویان:

مدارک مثبته لازم پس از تکمیل فرم شماره یک توسط دانشجو جهت هر یک از موارد آیین نامه به شرح ذیل می باشد:

جدول همطرازی:

-اخذ فرم شماره یک تکمیل شده توسط دانشجو

-اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

ازدواج:

-تصویر برابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین ضمن رویت اصل شناسنامه ها

-تصویر برابر اصل شده صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ضمن رویت اصل سند ازدواج

-اصل گواهی محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد

-گواهی اشتغال به کار همسر یا سکونت خانواده

-اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

فوت والدین یا همسر:

-اصل گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال

-تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه همسر دانشجو (در صورت فوت همسر) ضمن رویت اصل شناسنامه

-اصل حکم سرپرستی، قیم نامه یا کفایت که به تایید مراجع ذیصلاح (دادگستری یا مجتمع قضایی) رسیده باشد.

-اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

چند دانشجو در یک خانواده:

-اصل گواهی مبنی بر پذیرش و اشتغال به تحصیل دانشجو از واحد مبدأ با ذکر سال ورود و ممهور به مهر واحد مبدأ

-تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه دانشجویان و والدین، ضمن رویت اصل شناسنامه ها

-اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو