معرفی اداره امور دانشجویی

اداره امور دانشجویی از اسفند ماه سال 1381 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. این اداره در زمینه وام های مختلف از قبیل مسکن، ازدواج، ضروری ، شهریه و فراغت از تحصیل، تقسیط شهریه،‌ارائه تخفیف شهریه به دانشجویان شاهد ، دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم ، دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، دانشجویان ممتاز ، دانشجویان بی بضاعت  که از سوی ارگانهای دیگر معرفی شده باشد وخانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند ، بیمه حوادث دانشجویی،  اتوماسیون تغذیه (صدور و شارژ کارت غذا) و بهداشت ، کانون هلال احمر و سرویس ایاب و ذهاب ، خدمات خوابگاه و ارائه خدمات پزشکی به دانشجویان ، کارکنان و اساتید ،ایجاد شغل برای دانشجویان بی بضاعت ، صدور گواهی اشتغال به تحصیل و امور مربوط به نقل و انتقالات دانشجو فعالیت می نماید.