شرایط پذیرش همکار دانشجو

 

همکار دانشجو:

دانشجو طی ارائه درخواست به معاونت دانشجویی تمایل خود را برای همکاری با دانشگاه اعلام می نماید. این دانشجویان در صورت صلاحدید مسئولین و وجود ظرفیت، جذب حوزه ها یا دانشکده های مختلف دانشگاه می شوند.

شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی

الف) داشتن صلاحیتهای عمومی،‌حسن سلوک و اخلاق حسنه

ب) نداشتن سابقه در کمیته انضباطی دانشجویی واحد

ج) نداشتن درآمد کافی برای تامین هزینه های تحصیلی به تشخیص مسئولین واحد

د) داشتن وضعیت تحصیلی مطابق بخشنامه

ه) داشتن اعلام نیاز از معاونت های ذیربط برای انجام کار دانشجویی

و) داشتن کارایی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون ذیربط