کانون هلال احمر

 

کانون هلال احمر دانشجویی :

 

کانون دانشجوی هلال احمر نهادی غیر سیاسی و غیر دولتی است که در جهت تلاش برای آلام بشری ، تامین احترام انسانها ، کوشش برای برقررای دوستی ، تفاهم و صلح پایدار میان ملتها و همچنین حمایت از زندگی و سلامت انسانها در قالب ضوابط اساسنامه کانون واین آیین نامه به منظور تحقق اهداف سازمان جوانان هلال احمر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور تشکیل می شود .

این کانون در مرداد ماه 82 رسماً تشکیل شده و دانشجویان می توانند جهت عضویت در این کانون به دفتر کانون هلال احمر واقع در محوطه دانشگاه یا به اداره امور دانشجویی مراجعه نمایند.