مدارک صدور گواهی فارغ التحصیلی

 

مراحل فارغ التحصیلی :

در صورتیکه دانشجو ازکلیه دروس دوره نمره قبولی کسب نموده باشد. با مراجعه به اداره امور دانشجوئی  دانشکده و اعلام آن، پرونده نامبرده توسط کارشناسان فارغ التحصیلان دانشکده از بایگانی آموزش اخذ و بررسی و بعد از رفع نواقص احتمالی، پرونده جهت بررسی نهائی و صدور فرم تسویه حساب به اداره فارغ التحصیلان واحد ارسال خواهد شد .

 

پس از تحویل فرم تسویه حساب دانشجویان مشمول نظام وظیفه با مراجعه به بخش مشمولین واحد برگه لغو معافیت خود را دریافت نموده و پس از تکمیل کلیه موارد مندرج در فرم تسویه حساب یک نسخه از برگه لغو معافیت را به همراه فرم تسویه حساب تکمیل شده به اداره فارغ التحصیلان واحد تحویل می نمایند .

-  در صورتیکه شخص فارغ التحصیل خواهر و یا برادر دارای کارت پایان خدمت یا تعهد خدمت به نهادهای دولتی باشد با هماهنگی متصدی امور دفتری در اداره فارغ التحصیلان در زمان مشخص جهت دریافت گواهینامه موقت خود مراجعه و در قبال تحویل فرم تسویه حساب مدرک موقت خود را دریافت خواهد کرد .

- لازم به توضیح است گواهینامه موقت از زمان صدور ( تاریخ مندرج در مدرک ) به مدت شش ماه اعتبار دارد

 

در این فاصله اداره فارغ التحصیلان واحد نسبت به صدور و ارسال دانشنامه جهت تائید به سازمان مرکزی دانشگاه اقدامات لازم را انجام و بعداز 6 ماه فارغ التحصیل با تماس تلفنی واطمینان از آماده بودن دانشنامه با در دست داشتن گواهینامه موقت جهت دریافت دانشنامه مراجعه می نماید .

 

مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی :

  1. یک برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه
  2. یک برگ کپی از کارت ملی
  3. شش قطعه عکس 4 × 3 تمام رخ ، لازم به ذکر است از دریافت عکس نامتعارف معذوریم(عکس می بایست جدید باشد)
  4. ارائه اصل مدرک پایه برای خواهران و برادران غیر مشمول (در صورتیکه در داخل پرونده نباشد)
  5. یک برگ کپی از کارت پایان خدمت (کسانی که دارای کارت پایان خدمت می باشند)
  6. ارائه اصل فیش بانکی واریز شده به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد و یک برگ کپی از آن
  7. (جهت دوره کاردانی مبلغ 70000 ریال و جهت دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مبلغ 150000ریال و کارشناسی ارشد مبلغ 170000ریال)
  8. تهیه 2 عدد تمبر مالیاتی هر کدام  به مبلغ 10000 ریال از بانک ملی .

لازم به ذکر است دانشجویانی که تا 24 واحد درسی باقیمانده دارند از نظر آموزش جزو دانشجویان فارغ التحصیل می باشند.