انتخاب دانشجوی نمونه

 

اطلاعیه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

 

به منظور ایجاد پویایی و نشاط در محیط دانشگاه و ارتقای سطح علمی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به شناسایی و معرفی دانشجویان نمونه نموده است . لذا از دانشجویانی که شرایط لازم را دارند درخواست می گردد جهت تکمیل فرمهای مربوطه به اداره دانشجویی واحد واقع در ساختمان علوم پایه طبقه اول مراجعه نمایید.

 

 الف) موضوعات کلی درمورد انتخاب دانشجوی نمونه :

 

1)آموزشی

 

محاسبه میانگین هر نیمسال ، میانگین کل ، رتبه اول تا سوم در المپیادهای علمی کشوری ، کسب رتبه اول تا سوم در امتحانات کشوری علوم پایه و پیش کارورزی.

2) پژوهشی

 

چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی ، مجلات علمی پژوهشی و علمی و ترویجی ، ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی ، مجری یا همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی ، تاٌلیف ، ترجمه و گرد آوری کتاب ، اختراع ، ابداع و نوآوری ، تجاری سازی ایده ، عضویت در انجمن های علمی دانشجویی ، کسب مقام در مسابقات علمی کشوری و بین المللی که با عنوان دانشگاه آزاد اسلامی در آنها شرکت شده است .

3) فرهنگی و اجتماعی

 

کسب مقام در مسابقات قرآنی، عضویت در کانون های فرهنگی و تشکل های اسلامی و بسیج دانشجویی ، چاپ مقاله و یا همکاری در انتشار نشریات دانشگاهی دارای مجور ، کسب مقام در مسابقات ورزشی ، کارت مربی گری و داوری در رشته های ورزشی ، مشارکت در امدادرسانی در حوادث و اردوهای سازندگی ایثارگری.
 

4) شئونات دانشجویی  

 تقید به انجام فرائض دینی، تقید به ضوابط و مقررات دانشجویی، تقید به مکارم اخلاقی و حسن شهرت 

ب) شرایط شرکت کنندگان :

 

  دانشجویانی که حداقل نیمی از واحدهای درسی خود را براساس سر فصل مصوب رشته مقطع تحصیلی با کسب میانگین کل مشروحه زیر گذرانده با شند ، می توانند در این رقابت شرکت نمایند .

 

- مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با میانگین کل (18)

 

- کارشناسی ارشد با میانگین کل (17)

 

- دکترای حرفه ای با میانگین کل (16)

 

- دکترای تخصصی  PHD با میانگین کل (17)

 

2- علاوه بر داشتن حداقل میانگین کل (مربوط به بند بالا ) ،کسب 50% امتیاز از بخش های علمی ، فرهنگی و اجتماعی ، رعایت شئون دانشجویی  و دانشگاهی مندرج در آئین نامه برای شرکت در این رقابت الزامی است .

 

3- دانشجویان در هر مقطع تحصیلی تنها یکبار می توانند به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب و معرفی گردند

 

4- دانشجوی نمونه بایستی در هر سه بخش مورد بررسی حداقل امتیازات مورد نظر را کسب کرده باشد و امتیازات یک بخش نمی تواند بخش دیگر را پوشش دهد .

 

5-دانشجویان دارای سابقه محکومیت در شورای انضباطی دانشگاه و یا مراجع قانونی ذیربط امکان شرکت در این رقابت را ندارند .

 

6-ارائه گواهی یا تاییدیه برای کلیه فعالیت های علمی ، فرهنگی و اجتماعی ضروری است و صرفاً فعالیت های صورت گرفته در طی دوره مقطع تحصیلی فعلی دانشجو ملاک محاسبه و امتیاز بندی قرار می گیرد.

 

7- مدارک دانشجویان بر حسب هر یک از گروهها ی آموزشی مورد رسیدگی قرار می گیرد .

 

8-گذراندن امتحان جامع در مقطع دکتری تخصصی ( phD) الزامی است .